Моја приказна

Видео: Како се трансплантираше срцето на Емилија, како работеше медицинскиот тим предводен од кардилогот д-р Сашко Јовев

Моја приказна

Видео: Како се трансплантираше срцето на Емилија, како работеше медицинскиот тим предводен од кардилогот д-р Сашко Јовев