Моја приказна

ВИДЕО: Новите контејнери во Скопје се уништуваат пред очите на комуналци